Європейські цінності – це цінності Людини. Європа не починається у Греції, Франції чи Великобританії. Європа починається із КОЖНОГО з нас.
Європейський Союз – це об’єднання 28 країн, які разом працюють задля миру і добробуту їхніх громадян. Своїх цілей вони досягають через дедалі тіснішу інтеграцію у різних сферах. У деяких із них Євросоюз уже сьогодні подібний до єдиної держави. Наприклад, у тому, що стосується сільського господарства або конкуренції. Ці сфери регулюються загальноєвропейськими законами та нормами, дотримання яких пильно відстежує Європейська Комісія.

Водночас низка сфер належать до виняткової компетенції держав-членів. Серед них і освіта. Проте роль Європейського Союзу в ній велика й дедалі вагоміша. ЄС координує освітні процеси у державах-членах, допомагає їм ділитися кращим досвідом, сприяє освітній мобільності студентів і викладачів, підтримує партнерські зв’язки між вищими навчальними закладами різних країн. Із союзного бюджету фінансуються освітні програми, участь у яких можуть брати громадяни держав-членів та освітні установи.

Поєднання зусиль країн Євросоюзу в сфері освіти отримало значний поштовх 2000-го року, коли було ухвалено Лісабонську стратегію: широку програму реформ, спрямовану на економічне зростання та зайнятість. У 2009 р. було прийнято стратегію європейського співробітництва у сфері вищої освіти та тренінгів, розраховану на період до 2020 р. Однією з освітніх цілей Євросоюзу є досягти, аби частка людей 30-34 років з вищою освітою сягала щонайменше 40%. Співробітництво в рамках ЄC в сфері освіти базується на спільному визнанні державами-членами того, щщо якісні знання й висока кваліфікація громадян ЄС є його надзвичайно цінним активом.

Євросоюз приділяє велике значення освітнім процесам не лише в 28 його державах-членах, а й у Європі в цілому. Свідченням цього є його увага до Болонського процесу – загальноєвропейської стратегії реформування вищої освіти. Вона зосереджується на трьох складових: переході вищих навчальних закладів на трициклову структуру (бака- лавр-магістр-доктор); забезпеченні якості вищої освіти; визнання кваліфікацій та періодів навчання, здобутих студентами у різних вищіх навчальних закладах Європи. Участь у Болонському процесі беруть нині 46 європейських держав, серед них і Україна.

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ
Якщо ви вже ствердилися в своїх планах отримати стипендію на навчання в Європейському Союзі, майте на увазі кілька речей.

Зазвичай заявки до європейських вищих навчальних закладів приймають у перші місяці року. Саме ж навчання (у разі позитивного рішення щодо заявки) розпочинається з вересня. Проте слід пам’ятати: процес визначення університету, програми, пошук супервайзера, підготовка пропозиції, з якою ви звернетеся до обраного вищого навчального закладу – все це займає багато місяців. Що раніше до часу подачі заявки ви почнете до цього готуватися, збирати інформацію про цікаві для вас стипендіальні програми, то більшими є ваші шанси на успіх.

Виберіть кілька програм, які становлять для вас потенційний інтерес з точки зору вашої спеціальності та кар’єрних перспектив після завершення навчання. Ознайомтеся з описом кожної, наприклад через її веб-сайт. Особливу увагу варто приділити змісту програми (він повинен відповідати вашим інтересам і очікуванням) та вимогам до кандидатів.

Зазвичай шанси на отримання стипендії високі, якщо ви:

• не змінюєте кардинально свою спеціалізацію, тобто подаєте документи на відповідну вашій попередній освіті програму;
• успішні у навчанні;
• добре володієте іноземними мовами;
• пишете дипломну роботу або досліджуєте актуальні наукові теми;
• отримані в Європі знання сприятимуть розвитку культурних, економічних або політичних відносин між країнами ЄС та Україною.

ПОШУК УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ПРОГРАМ

 1. Інтернет. Більшість університетів та інститутів мають власні веб-сайти з інформацією про навчальні курси та можливості навчання на них для іноземних студентів. Зазвичай на цих сайтах можна завантажити й відповідні рекламні проспекти.
 2. Друзі та знайомі. Так зване «народне радіо» є одним із цінних джерел інформації про той чи інший університет чи програму, плюси та мінуси навчання там. Сміливіше використовуйте соціальні мережі: на заклик про консультації зазвичай охоче відгукуються.
 3. Особистий візит. Якщо випаде нагода, обов’язково завітайте до університету чи інституту, який попередньо відібрали. Інформація з перших рук завжди найнадійніша.
 4. Асоціації випускників. Існують асоціації чи клуби випускників освітніх програм або вищих навчальних закладів тої чи іншої країни. Вони також можуть бути джерелом практичної інформації. Наприклад: Асоціація студентів та випускників Еразмус Мундус htt://www.em-a.eu
  Асоціація випускників вищих навчальних закладів Німеччини http://www.alumniportal-deutschland.org/en/start-page.html
  Портал для випускників вищих навчальних закладів Австрії http://www.oead.at/welcome_to_austria/scholars_alumni/oead_alumni/EN

Щодо власне пошуку потрібного університету та програми, то є низка веб-сайтів із відповідними пошуковими системами. Ось деякі з них:

РЕТЕЛЬНО АНАЛІЗУЙТЕ ЗІБРАНУ ІНФОРМАЦІЮ

Отже, ви провели попередній аналіз освітнього ринку ЄС на предмет відповідності вашим потребам. Після цього варто зосередитися на низці університетів і програм, які вас зацікавили – можна відібрати шість - вісім. Далі провести детальне дослідження кожної програми. На цьому етапі слід напряму зконтактувати з університетами чи інститутами. Зазвичай вони мають підрозділи, що працюють з потенційними іноземними студентами.

Ретельно порівнюйте відібрані програми – вони можуть мати однакову назву, проте суттєво відрізнятися за змістом. Шукайте якомога більше інформації, пов’язаної з можливим навчанням: обов’язкові та факультативні дисципліни, час викладання кожної, кваліфікація викладачів тощо.
Дізнайтеся про академічну підтримку, на яку можете розраховувати в тому чи іншому навчальному закладі: бібліотечні ресурси, доступ до Інтернет, наявність інституту наставників, розмір стипендій або відсоток плати на навчання, який там відшкодовують.
Уточнюйте питання щодо мови, розрахуйте принаймні приблизну вартість перебування на навчанні, оцінюйте плюси та мінуси географічного розташування університету.
Проаналізуйте курс чи програму на предмет цінності їх для продовження вашої кар’єри.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Належним чином подані документи та їхня якість є найважливішими критеріями для ухвалення позитивного рішення щодо вашої заявки. Кожен вищий навчальний заклад має свої вимоги щодо цього, проте в головному вони тотожні. Нижче подаємо орієнтовний перелік документів, потрібних для заявки на навчання у європейських вищіх навчальних закладах.

 1. Копія диплому про вищу освіту з додатком або академічна довідка про прослухані курси та отримані оцінки. Ці документи мають бути перекладені на відповідну іноземну мову й нотаріально завірені. Можливо, потрібно буде переклад резюме вашої дипломної роботи.
 2. CV (резюме). Воно має містити вашу контактну інформацію, короткі відомості про отриману освіту, професійний досвід, знання іноземних мов і так далі. Зазвичай вимоги до змісту CV є на сайті програми. Якщо ні, то потрібну форму можна знайти в Інтернет або проконсультуватися щодо неї з компетентними в цьому людьми. Не насичуйте резюме незначною інформацією – вказуйте те вагоме, що справді може представити вас з кращого боку й відповідає вимогам кандидата на стипендію.
 3. Есе (мотиваційний лист). Цьому документу приймальна комісія надає великого значення. Стандартний розмір листа – 500 слів. У ньому слід вказати свої академічні або професійні досягнення, після чого викласти аргументи на користь вашої участі в програмі. А саме: чому хочете навчатися у вибраній країні /університеті чи інституті; що конкретно бажаєте вивчати; як і де маєте намір застосувати отримані знання. Мотиваційний лист повинен засвідчити ваше вміння пояснювати, розмірковувати, переконувати та наводити аргументи. За ним має проглядатися ваша особистість.
 4. Офіційне підтвердження знання іноземної мови. Наприклад IELTS або TOEFL для англійської, TCF /DELF / DALF – для французької тощо.
 5. Рекомендації від викладачів по профільних предметах (одну - дві). Їх треба перекласти на іно-земну мову, вони мають бути підписані викладачем із зазначенням його наукових ступенів, контактного телефону та адреси електронної пошти.
 6. Копія закордонного паспорту, який повинен мати достатній термін дії (три місяці після передбачуваної дати завершення перебування в країні ЄС);
 7. Інші важливі документи: підтвердження професійних стажувань, участі та перемог в наукових олімпіадах тощо.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+: СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА КОРОТКОСТРОКОВОГО ОБМІНУ

Еразмус+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 років, що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.
Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро. Серед інших напрямів, 60% бюджету всієї програми планується спрямувати на реалізацію мобільності.
За період з 2004 по 2014 роки близько 2000 українців отримали стипендії на навчання, стажування і викладання в країнах Європи за програмою Європейського Союзу Еразмус Мундус. З 2014 року нова програма ЄС – Еразмус+, напрям «Навчальна мобільність» пропонує українцям взяти участь в конкурсах академічних стипендій. Враховуючи успішність, популярність та широке визнання програми Еразмус Мундус у світі, при переході до нової програми Еразмус+, було вирішено зберегти бренд «Еразмус Мундус» (спільні магістерські програми Еразмус Мундус, спільні докторські програми Еразмус Мундус).
Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів програми Еразмус+.
Країнами–членами програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Туреччина та Македонія.

Реалізація академічної мобільності в програмі відбувається за двома напрямами: ступенева мобільність і кредитна мобільність.

СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЄС

СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ТА СПІЛЬНІ ДОКТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС МУНДУС

Програми ступеневої мобільності передбачають навчання в не менше ніж двох вищих навчальних закладах країн-членів програми Еразмус+, з отриманням ступеня магістра (для магістерських програм) або PhD (для докторських програм). Тривалість навчання складає один, півтора або два роки для магістерських програм і три роки для докторських програм.

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В КОНКУРСАХ СТИПЕНДІЙ?

Будь-яка особа незалежно від віку і статусу, яка має (незалежно від строку давності) або отримає до початку навчання ступінь бакалавра (для спільних магістерських програм) або ступінь магістра (для спільних докторських програм). На момент участі в конкурсі стипендій не обов'язково навчатися чи працювати у вищих навчальних закладах!

В рамках спільних магістерських програм також оголошуються конкурси для викладачів, дослідників з метою проведення ними дослідження або викладання в університетах Європи (чотири стипендії на програму).

РОЗМІР СТИПЕНДІЙ

Розмір стипендіальних пакетів – до 25 000 євро. Вони включають транспортні витрати, витрати на навчання, реєстрацію, медичне страхування і стипендію в розмірі 1000 євро на місяць для стипендіатів магістерських програм і більше 2000 євро на місяць для стипендіатів докторських програм.

ЯК ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ?

Слід мати на увазі, що подання документів на стипендіальні конкурси Еразмус+, Еразмус Мундус відбуваються не в окремі університети чи країни, а на конкретні навчальні програми.
Конкурси тривають з вересня по січень кожного року.

Перелік спільних магістерських програм Еразмус Мундус

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/ selected_projects_

Перелік спільних докторських програм Еразмус Мундус (останні конкурси у 2017 році)

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

ХТО МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ В КОНКУРСАХ СТИПЕНДІЙ?

В рамках конкурсів, що оголошуються партнерствами Еразмус Мундус (останні конкурси – у 2015 році) можуть брати участь студенти, викладачі, співробітники ВНЗ незалежно від того, чи є ці ВНЗ членами партнерства.

Для проектів кредитної мобільності за програмою Еразмус+ (початок конкурсів восени 2015 року) – ставати учасниками конкурсів зможуть студенти і викладачі тільки тих ВНЗ, що є членами партнерств.

ДЕ ШУКАТИ ІНФОРМАЦІЮ?

Інформація щодо конкурсів, що оголошуються партнерствами Еразмус Мундус, розміщується на веб-сайтах партнерств.

Перелік партнерств Еразмус Мундус за участі ВНЗ України:

• MID (http://www.utu.fi /en/sites/mid/Pages/home.aspx)
• HERMES (www.erasmusmundus-hermes.uoa.gr)
• MEDEA (http://www.ema2-medea.com)
• HUMERIA (http://humeria.eu)
• EMINENCE (http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCE)
• EMINENCE II (http://mundus.amu.edu.pl/EMINENCEII)
• EMBER (http://ember.us.es)
EUROEAST (www.euroeast.polito.it)
• IANUS II (http://ianus.uaic.ro/ianusII)
• ALRAKIS II (http://www.alrakis2.eu)
• ACTIVE (http://active.meil.pw.edu.pl)
• EFFORT (http://erasmusmunduseff ort.teithe.gr)
• BACKIS (http://www.wbackis.univ-montp2.fr)
• INFINITY (http://infi nity.fa.ulisboa.pt)
• ELECTRA (http://www.electra-project.eu)

Нові конкурси стипендій на кредитну мобільність в рамках програми Еразмус+ на 2016-2017 навчальний рік буде відкрито починаючи з літа 2015 року на основі угод між ВНЗ України та Європи.

Інформацію про це можна отримати у відділах міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ В КОНКУРСІ?

Інформацію щодо правил участі в конкурсах стипендій розміщено на веб-сайтах програм. Процедура подання документів зазвичай є електронною і включає онлайн-заявку, рекомендаційні листи і документи, що підтверджують ваші академічні і професійні досягнення, мотивацію, рівень знання мови тощо.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА КОНКУРСИ

В рамках одного конкурсу одна особа може подати документи на не більше ніж три програми.
Перелік документів розміщується на веб-сайті обраної програми і зазвичай включає копії дипломів та додатків до них з перекладом, мотиваційний лист, есе або дослідницьку пропозицію, сертифікат про знання мови, рекомендаційні листи, копію дійсного закордонного паспорта тощо.

КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

Програми кредитної мобільності передбачають короткострокові програми навчання (3-12 міс) для українських бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів з повним визнанням отриманих компетентностей та результатів навчання; а також короткострокові стажування/викладання (1 тиждень – 2 міс) для викладачів та співробітників університетів.

ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ДЕТАЛЬНІШУ ІНФОРМАЦІЮ:

Національний Еразмус+ офіс в Україні
01014, Київ, вул. Бастіонна, 9, пов. 8, тел.+38 (044) 332-26-45
offi ce@erasmusplus.org.ua
http://www.erasmusplus.org.ua

Сторінка програми на сайті Єврокомісії http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Безкоштовна освіта в Європі. Як виграти стипендію.

Рекомендації, поради.

Онлайн курси для вивчення англійської мови

Безкоштовні ресурси для вивчення англійської мови

Міжнародні освітні програми та навчання за кордоном корисні поради

http://osvita.ua/abroad/

http://unistudy.org.ua/long-term/scholarship/

http://tvoemisto.tv/news/top5_stypendiy_na_navchannya_zakordonom_66217.html

Шановні друзі!

Зараз саме час обирати собі університет для майбутнього навчання. І якщо твоя мета – навчатися в одному з найкращих закладів Європи, зверни увагу на ТОП-10 вишів континенту.

ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich (Switzerland)

Karolinska Institute (Sweden)

LMU Munich (Germany)

École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) (Switzerland)

Leuven (Belgium)Heidelberg University (Germany)

Wageningen University and Research Center (Netherlands)

Humboldt University of Berlin (Germany)

Technical University of Munich (Germany)

École Normale Supérieure (France)

Рейтинг створено за показниками рівня викладання, організації наукових досліджень, цитування у наукових виданнях, прибутковості і міжнародного авторитету (за інформацією порталу Times Higher Education (THE)).

Детальніше про правила перетину кордону з ЄС у межах безвізу дивіться на www.openeurope.in.ua.

Кiлькiсть переглядiв: 1252

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.