Типові правила користування бібліотекою в Україні

Зміни до типових правил користування бібліотеками в Україні

Правила користування центральною міською бібліотекою для дорослих ім. Бориса Антоненка-Давидовича

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Правила користування бібліотекою регулюють відносини бібліотеки з користувачами, визначають їх права і обов’язки у відповідності до Конституції України, Основ Законодавства України про культуру, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до нього.

1.2. Бібліотека в порядку, передбаченому її статусом, вивчає зміст, напрямки і конкретні форми своєї діяльності.

2.ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Користувачами бібліотеки є: юридичні та фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин, незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування.

2.2. Право користування бібліотекою надається дітям загальноосвітніх шкіл та навчальних закладів, якщо в дитячих бібліотеках немає необхідної літератури на підставі документів батьків або осіб, під опікою яких вони знаходяться. З 16 років запис здійснюється при наявності власного паспорту користувачів. Ці категорії користувачів обслуговуються в спеціальних юнацьких підрозділах.

2.3. Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, юнацький відділ, міжбібліотечний абонемент.

2.4. Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуку джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що проводить бібліотека.

2.5. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 3 – 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі не обмежується.

2.6. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. За перевищення терміну користування документами, книгами стягується пеня за кожне видання, за кожен день в розмірі, який встановлюється наказом директора МЦБС згідно калькуляції і рішення міськвиконкому.

2.7. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання одержані по МБА, видаються у користування тільки в читальному залі.

2.8. Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватись під грошову заставу на термін користування не більше 7 днів за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів. Розмір застави встановлюється бібліотекою.

2.9. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

3.0. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу. Мають право користуватися тільки його читальним залом або одержувати документи під грошову заставу.

3. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й надають відомості для заповнення читацького формуляра.

Перереєстрація користувачів проводиться щорічно з пред’явленням паспорта. У разі зміни місця проживання, роботи, прізвища, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

Оформлення бібліотекою реєстраційних документів користувачів здійснюється безкоштовно.

3.2. Одержавши документами з фондів бібліотеки, користувач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні – має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.3. За кожний документ, одержаний у бібліотеці, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документа засвідчується підписом бібліотекаря.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визнає комісія по роботі з фондом.

3.5. За втрату або псування документів з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її протягом 3 місяців. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно чинного законодавства України.

3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватись тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці та на території прилеглій до неї забороняється.

4. ОБОВ'ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

4.1 Бібліотека зобов’язана:

- інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;

- створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в виборі потрібних документів;

- дбати про культуру обслуговування користувачів;

- формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;

- задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

- систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням документів виданих користувачам;

- ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;

- створювати читацькі ради;

- звітувати про роботу бібліотеки перед користувачами.

Кiлькiсть переглядiв: 1518

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.